Pre budúcnosť učiteľov matematiky

prof. RNDr. Dušan Jedinák, CSc.

Abstract


Úvaha o učiteľskom poslaní pre vyučovanie matematiky Charakteristika osobnosti učiteľa matematiky. Úloha učiteľov matematiky.

FOR FUTURE OF TEACHERS OF MATHEMATICS

Abstract: Contemplation about teachers mission for teaching of mathematics. Personality of teachers of mathematics - its charakterization. The rule of teachers of mathematics.
Key words: teaching of mathematics, teacher of mathematics.


Keywords


Vyučovanie matematiky; Učiteľ matematiky

Full Text:

PDF (Slovak)